wtorek, 24 sierpnia 2010

Nie z przymiotnikami

Jaka jest więc zasada pisowni nie z przymiotnikami?
  1. W stopniu równym piszemy nie razem z przymiotnikiem.
    Np.: niezły, niedobry, niegłupi, niebrzydka, nienormalny, itp.
  2. W stopniu wyższym i najwyższym piszemy osobno.
    Np.: nie gorszy, nie najlepszy, nie największy, nie mniejszy, itp.

Nie z przymiotnikami cz.2

Gdy przymiotnik występuje w stopniu wyższym lub najwyższym, wtedy wyraz nie piszemy osobno. Przykłady:
  • nie gorszy, nie ładniejszy, nie najlepszy, itp.